Bæredygtighed

I HETEK vil vi drive virksomhed på en måde, så vi tager ansvar for klima, miljø og mennesker samtidig med, at vi driver en ansvarlig og økonomisk forretning.

Som autoriseret el-installatør har vi et ansvar for, at vores forretning bidrager til en mere bæredygtig verden.

Ansvarlighed har altid været fundamentalt for vores måde at arbejde. Bæredygtighed handler ikke kun om miljø og klima. Det handler også om trivsel, god stemning på arbejdspladsen samt personlig og faglig udvikling

Torben Hedegaard, direktør i HETEK

Vi har i 2022 udviklet vores første bæredygtighedsstrategi. Vi har arbejdet systematisk med at forstå, hvordan vi som virksomhed påvirker verden, og hvordan verden påvirker os. Vi vil arbejde aktivt med FNs verdensmål for en bæredygtig verden for vores børn og børnebørn.

Vores bæredygtighedstrategi

Vores strategi for en mere bæredygtig verden bygger på en række bæredygtighedsprioriteter, som vi ser som væsentlige for os og for verden.

Som el-installatør arbejder vi dagligt med at rådgive vores kunder om mere bæredygtige løsninger, f.eks. varmepumper, LED og sensorbelysning, installation af el-ladestandere, nød- og panikbelysning.

Vi har en vision om, at vi vil være det bedste og mest serviceorienterede el-installatør-selskab i trekantområdet. Derfor vil vi også hellere være på forkant end på bagkant og vil blive ved med at gøre det bedre.

Denne bæredygtighedsstrategi er vores første. I 2022 undersøgte vi, hvordan vi påvirker samfundet. Vi begrænsede os til at undersøge emner ud fra ESG-rammeværket og emner, hvor vi havde data eller relativt let kunne indhente data. Vi identificerede otte initiativer.

Klima

Klimahandlinger vi kan skalere

Udfordring
Verden har et presserende behov for at leverekulstofreduktioner for at holde globalt opvarmning inden for 1,5 ° Celsius – grænsen
påkrævet for at undgå de katastrofale og ukontrollable konsekvenser af klimaet lave om.

Initiativ
1. En grønnere bilpark
2. Dekarbonisering af el og varme
3. Øget cirkulært forbrug

Mennesker

En bæredygtig forretning, der er god for mennesker

Udfordring
Vi ønsker et arbejdsmiljø, der er inkluderende,
fagligt stærk og effektiv. Medarbejder udvikling og tilfredshed er nøglen til at få det
til at ske ukontrollable konsekvenser af klimaet lave om. Vi ønsker et arbejdsmiljø, der er inkluderende, fagligt stærk og effektiv. Medarbejder

udvikling og tilfredshed er nøglen til at få det

Initiativ
4. Medarbejdertryghed og sundhed
5. Medarbejdere udvikling og tilfredshed
6. Fokus på lokalsamfund

Virksomhedsledelse

Der støtter de rigtige beslutninger

Udfordring
At gøre forretning, der samtidig bidrager til en bedre verden, kræver, at beslutninger og processer på tværs af organisationen skal trække i samme retning.

Initiativ
7. Inklusion
8. God forretningsledelse

Vores prioriteter

Vi har valgt at fokusere på to strategiske indsatsområder i 2023: klima og mennesker. Indenfor disse områder har fire initiativer den mest væsentlige påvirkning. Alle initiativer er forankrede i eksisterende forretningsprocesser, og der er udnævnt en tovholder.
Vi vil i 2023 gøre status og identificere yderligere initiativer.

Klima initiativer

Menneskelige initiativer

En grønnere bilpark
Vi har indhentet og beregnet vores CO2-udledning for vores vognpark (scope 1).

Som el-installatør stammer HETEKs største direkte klimaaftryk fra vores drift fra vores vognpark. Vi har lagt en plan for udskiftning. Målet er, at 30% af vores køretøjer skal være eldrevne i 2026, og at alle køretøjer er eldrevne i 2030 i takt med, at teknologien forbedres.

Dekarbonisering af el & varme 

Vores CO2-udledning fra scope 2 kommer fra vores el- og varmeforbrug. Som el-installatør er det et område, hvor vi allerede har reduceret vores forbrug, hvor muligt. I 2023 udvider vi vores administration med en tilbygning, og også her vil vi have fokus på løsninger for et lavt forbrug og med vedvarende energikilder.

Øget cirkulær forbrug

Vi har implementeret et nyt affaldssystem på en måde, så det bliver nemt for medarbejderne at være med til, at vores affald kan genanvendes og ikke ender i afbrænding. Affaldssystemet er taget godt imod blandt alle vores medarbejdere.

Menneskelige initiativer

Medarbejderudvikling og -tilfredshed

Vi har altid haft og har et stort fokus på, at vi behandler hinanden ordentligt. Vi har 14-16 sociale arrangementer om året, afholder fire til seks personalemøder om året, afholder fyraftensarrangementer hver fredag og så videre. Vi har etableret vores eget ’akademi’, hvor vi har fokus på den faglige udvikling for vores medarbejdere. Vi har også en personalechef ansat og tilbyder gennemsigthed i økonomien.

Sådan har vi gjort

Vores prioriteter er udvalgt ud fra en væsentlighedsanalyse, der bygger på begrebet “dobbelt væsentlighed”. Det betyder, at vi har undersøgt, hvilke indvirkninger HETEK har på miljøet og samfundet, og hvordan de identificerede bæredygtighedsemner påvirker vores forretning. For at identificere, hvor og hvor meget vi påvirker miljøet og samfundet, har vi arbejdet systematisk med 21 ESG nøgletal. For at vurdere indvirkningen på vores forretning, har vi overordnet vurderet de forretningsmæssige muligheder og risici relateret til vækst, indtjening, risikoledelse og medarbejdere.

 

Vi har i 2022 fokuseret på lavthængende frugter, dvs. indsatser, hvor vi havde adgang til data. F.eks. har vi beregnet vores direkte emissioner (scope 1 og 2), men ikke vores indirekte emissioner (scope 3) pga. manglende data.

 

Vi er ambitiøse og vil i 2023 prioritere og implementere nye strategiske initiativer, der er forankrede i vores kerneforretning.

Energioptimering

Læs om hvordan vi hjælper både privat & erhvervsmæssigt

Ladestander

Har du brug for en ladestander eller rådgivning herom?

Stillinger

Vi søger altid nye motiverede folk til at blive en del af teamet

Play Video

vi er hetek

Det vigtigeste for os er en arbejdsplads med god trivsel og godt håndværk. Vi er altid klar til at byde nye ansigter velkommen.

ELINSTALLATION

We Believe In Hard Working Professionalism. Her skal stå tekst om fylder 2 linjer

SIKRING

We Believe In Hard Working Professionalism

FIBER

We Believe In Hard Working Professionalism

HETEK A/S

Niels Finsensvej 9
7100 Vejle

info@hetek.dk
Tlf. 75 82 98 97